Asiakastarina: Tehokkailla energiatoiminnoilla mielenrauhaa ja merkittävä vaikutus kannattavuuteen

Pitkäaikainen yhteistyö Beyond Spot -tiimin kanssa on tuonut täydet hyödyt energiaoptimoinnista UPM Communication Papersilla.

 

”Yhteistyökumppanimme, joka auttaa meitä optimoimaan energiankäytön entistä monimutkaisemmilla energiamarkkinoilla, on antanut meille mahdollisuuden keskittyä ydinliiketoimintaamme. Tämä kumppanuus on auttanut meitä laskemaan energiakustannuksiamme ja tuottamaan tuloja energiakaupasta. Sillä on ollut merkittävä positiivinen vaikutus kannattavuuteen."

Petri Hyyryläinen, energiajohtaja, UPM Communication Papers. 

 

Haaste:

 

Muuttuvat sähkömarkkinat ja uudet säännökset edellyttävät jatkuvaa energian optimointia

UPM Communication Papers on maailman johtava graafisten papereiden valmistaja, joka tarjoaa laajan tuotevalikoiman papereita mainontaan ja julkaisuun sekä koti- ja toimistokäyttöön. Yritys toimii kilpailluilla kansainvälisillä markkinoilla, joilla resurssien optimaalinen käyttö on kriittinen menestystekijä.

Paperinvalmistuksen kuluttaessa suuria määriä sähköä, voi energian optimointi vaikuttaa merkittävästi yrityksen taloudelliseen tulokseen. UPM Communication Papers tunnisti energianhallinnan tärkeyden jo vuosia sitten ja onkin siitä lähtien panostanut energiatoimintojensa optimaaliseen hoitamiseen.

Sähkömarkkinoiden ja säännösten muuttuessa jatkuvasti UPM Communication Papers tietää, ettei energianhallinnan optimointi ole kertaluonteinen projekti. Siksi heillä onkin ollut pitkäaikainen kumppanuus UPM Energyn kanssa, millä on taattu jatkuva energiatoimintojen hallinta ja energiakustannusten optimointi.

 

 

Ratkaisu:

 

Energian optimoinnin ensimmäiset tulokset kasvattivat nälkää

Energian optimoinnin alkaessa kiinnostaa UPM Communication Papersia, syntyi alussa muutamia huolenaiheita ja vastarintaa. Huolia aiheutti etenkin se, voivatko energian optimointitoimet häiritä tehtaiden operatiivista toimintaa ja lopputuotteen tuottamista. Huolenaiheista keskusteltiin avoimesti ja ne ratkaistiin perusteellisesti siten, ettei tehtaiden toiminnalle aiheutunut häiriöitä.

Kun UPM Communication Papers alkoi nähdä energian optimoinnin todellisen taloudellisen arvon, kasvoi nälkä saada lisää parannuksia ja tuloksia. Lupaavat ensimmäiset tulokset johtivat resurssien lisäämiseen energia-asioihin ja entistä tiiviimpään yhteistyöhön UPM Energyn kanssa, sisältäen selkeät pitkän aikavälin kehitys- ja toteutussuunnitelmat. Nykyään UPM Communication Papersin energiaprosessi on alansa huippua. Koko energiaprosessi on tehokas ja optimoitu niin, että energiamarkkinan tapahtumiin voidaan vastata välittömästi. Näin UPM Communication Papers voi säästää mahdollisimman paljon ja tuottaa mahdollisimman paljon lisärvoa vuorokauden kaikkina tunteina, 365 päivää vuodessa.

Nykyään UPM Communication Papersin energiaprosessi on alansa huippua. Koko energiaprosessi on tehokas ja optimoitu niin, että energiamarkkinan tapahtumiin voidaan vastata välittömästi. UPM ajaa laitoksiaan sähkön kysynnän ja hintaennusteen mukaan päivittäin. Kun sähkön hinta on alhainen, mekaanista puumassaa tehdään välivarastoon, jota voidaan purkaa paperikoneelle kun sähkö on kallista. Näin UPM Communication Papers voi säästää mahdollisimman paljon ja tuottaa mahdollisimman paljon lisäarvoa vuorokauden kaikkina tunteina, 365 päivää vuodessa.

”Olemme kehittäneet vahvan kumppanuuden, jossa UPM Energyn tiimimme toimii kiinteänä osana UPM Communication Papersin energiatiimiä. Näin työskentelemme saumattomasti ja tehokkaasti. Asiakas päättää aina lopulliset tavoitteet ja prioriteetit. Me UPM Energystä tarjoamme energiaoptimoinnin ja energiamarkkinoiden asiantuntemuksen. Ehdotamme ennakoivasti jatkuvia parannuksia ja parhaita käytäntöjä. Tämä on osoittautunut erinomaiseksi tavaksi saavuttaa hyviä tuloksia.” -Ristomatti Lummikko, asiakaspäällikkö, UPM Energy

 

”Olemme kehittäneet vahvan kumppanuuden, jossa UPM Energyn tiimimme toimii kiinteänä osana UPM Communication Papersin energiatiimiä. Näin työskentelemme saumattomasti ja tehokkaasti. Asiakas päättää aina lopulliset tavoitteet ja prioriteetit. Me UPM Energystä tarjoamme energiaoptimoinnin ja energiamarkkinoiden asiantuntemuksen. Ehdotamme ennakoivasti jatkuvia parannuksia ja parhaita käytäntöjä. Tämä on osoittautunut erinomaiseksi tavaksi saavuttaa hyviä tuloksia.”

Ristomatti Lummikko, asiakaspäällikkö, UPM Energy

 

Hyödyt:

 

Tehokkailla energiatoiminnoilla mielenrauhaa ja merkittävä vaikutus kannattavuuteen  

Kumppanuuden seurauksena UPM Communication Papers on virtaviivaistanut energiaprosessejaan ja optimoinut energiakustannuksensa. Tehtaat suunnittelevat omaa kulutustaan niin, että esimerkiksi yön aikana kulutetaan enemmän sähköä, kun se on edullista. Toisaalta päivällä, kun sähkölle on kova kysyntä muualla yhteiskunnassa ja hinnat ovat korkealla, UPM Communication Papersin tehtaat voivat kuluttaa kymmeniä prosentteja vähemmän sähköä. 

Tiivis yhteistyö on parantanut energianhallintaa useilla tasoilla: 

  • Hyvät ja ajantasaiset kulutusennusteet
  • Energianhallintajärjestelmän sujuva käyttö ja päivitykset
  • Tulevien energiamarkkinan ja -säännösten muutosten liiketoimintavaikutusten tulkitseminen ja vastaavien toimien valmistelussa auttaminen käytännön tasolla
  • Minimoidut energiakustannukset ja jatkuvat tulot energiakaupasta
  • Parempi tuotannon optimointi
  • Syvä tuntemus energianhallintajärjestelmästä, sen kehittämisestä ja koulutuksista yhdessä asiakkaan kanssa
  • Raportointi- ja seurantavälineiden kehittäminen
  • Säännöllinen koulutus tehtaiden henkilöstölle
  • Yleinen tuki energia-aiheisiin ja -strategioihin, jotta UPM Communication Papers voi keskittyä ydinliiketoimintaansa

Kokeneen energianoptimointikumppanin avulla UPM Communication Papersilla on mielenrauha sen suhteen, että energiatoiminnot sujuvat ongelmitta. Ulkopuolisen kumppanin avulla he voivat tunnistaa markkinoiden ja sääntelymuutosten aiheuttamat kehittämisalueet ja uudet mahdollisuudet.

UPM Communication Papers

UPM Communication Papers on maailman johtava graafisten papereiden valmistaja, jolla on laaja tuotevalikoima papereita mainontaan ja julkaisuun sekä koti- ja toimistokäyttöön. UPM:n erinomaisesti toimivat paperit ja palvelukokonaisuudet tuottavat lisäarvoa asiakkaiden liiketoiminnalle, täyttäen samalla vaativat sosiaalisen ja ympäristövastuun kriteerit. UPM Communication Papers:in pääkonttori on Saksassa, ja liiketoiminta-alue työllistää noin 7 700 henkilöä.