Käyttötapaus: Energiajoustojen arviointi – tie pienempiin energialaskuihin

Energiamarkkinoiden kasvava turbulenssi ja hintojen nousu aiheuttavat kriisin yrityksille, jotka kuluttavat paljon energiaa. Keinojen löytäminen energialaskujen alentamiseksi on kriittisempää kuin koskaan aiemmin.

 

Haaste:

 

Näkyvyyden ja energiajoustojen ymmärryksen puute

Energiajoustojen hyödyntäminen on äärimmäisen tärkeä peliliike suurille energian kuluttajille. Energiajoustojen avulla yritys voi optimoida energiankulutuksensa ajoituksen perustuen vaihteleviin markkinahintoihin - käytännössä siis kuluttaa vähemmän korkeilla hinnoilla ja enemmän alhaisilla hinnoilla (lue lisää artikkelistamme: Miksi ostaa kalliilla hinnalla, kun voi ostaa halvalla). Energiajoustojen käyttäminen ei vaadi toimintojen kytkemistä päälle ja pois; se voi tarkoittaa vain kulutuksen vähentämistä tai lisäämistä energian hintojen perusteella.

Ajatus energian hankinnasta halvimmalla hinnalla on erittäin houkutteleva kaikille yrityksille, joten mitkä ovat syyt siihen, että niin harvat yritykset tekevät niin?

 • Ymmärryksen puute energiajoustoista ja energiamarkkinoiden mahdollisuuksista
 • Kulutustietoja ei ole osaprosessi- vaan tehdastasolla, minkä vuoksi osaprosessien energiankulutusta ei voida analysoida tai hallita
 • Käsitys, että energiajoustojen arviointi on monimutkaista eikä tuo mukanaan selkeitä etuja
 • Sähkömarkkinoiden asiantuntemuksen puute
 • Energiapäälliköllä on usein monia vastuita ja päivittäisiä operatiivisia tehtäviä, mikä rajoittaa heidän mahdollisuuttaan keskittyä vaikkapa kehitysprojekteihin
 

Ratkaisu:

 

Energiajoustojen arviointi parantaa näkyvyyttä ja ennusteita

Energiajoustojen arviointi tarvitaan, jotta yrityksen energiajoustopotentiaaliin saadaan näkyvyyttä. UPM Energy tekee tämän tiiviissä yhteistyössä yrityksen kanssa. Arviointi koostuu seuraavista vaiheista:

1. Aloitus & määritykset (enintään 1 kk)

Tavoite: Yhteinen ymmärrys tavoitteista, vaiheista ja aikataulusta. Kattava ymmärrys yrityksen toiminnasta.

 • Aloitus- ja määrityspalaverit
 • Projektin suunnitelma
 • Yrityksen asiantuntijoiden haastattelu prosesseista, koneista, liiketoiminnan rajoituksista ja energiaprosesseista- Prosessien ja riippuvuuksien kartoitus ja dokumentointi

2. Suunnittelu ja prototyyppi (=data-analyysi) 1-2 kk

Tavoite: Yksityiskohtainen näkyvyys energiakulutuksesta. Ensimmäinen prototyyppi mallista.

 • Energian-kulutuksen pilkkominen osaprosessitasolle, mittauspisteiden lisääminen tarvittaessa
 • Energiankulutuksen vaihtelun analysointi
 • Kulutusjoustavien prosessien tunnistaminen

3. Toteutus (= mallinnus) 1 kk

Tavoite: Joustavan kulutusmallin mallintaminen Beyond Spot-alustaan.

 • Sovitaan kuinka malli rakennetaan Beyond Spotissa, mitä komponentteja siihen lisätään ja kuinka se optimoidaan
 • Mallin koodaus Beyond Spot -alustalle

4. Validointi 1+ kk

Tavoite: Mallin tarkistaminen, ensimmäisten tulosten saaminen.

 • Tarkkailu ja validointi, että malli toimii toivotulla tavalla
 • Lisäsäädöt tarvittaessa

5. Tuki


Tavoite: Varmistetaan vakaa järjestelmä. Ylläpidon tuki.

 • Järjestelmän vakauden valvonta
 • Jatkuva tuki
 • Tiedonsiirto asiakkaalle
 

Hyödyt:

 

Kustannussäästöt, lisääntynyt näkyvyys ja mahdollisuus aloittaa kaupankäynti joustoilla

Energiajoustojen arvioiminen ja hyödyntäminen tuo yritykselle kolme merkittävää etua:

 1. Raha: kustannussäästöjä ja uusia tulonlähteitä
  • Pienemmät energiakustannukset; tuotannon suunnittelu perustuu taloudelliseen kannattavuuteen
  • Mahdolliset lisätulot sähköntuotannosta tai -kulutuksesta
 2. Parempi läpinäkyvyys
  • Näkyvyys yrityksen suurimpiin energiankulutukseen vaikuttaviin tekijöihin
  • Jaettu ymmärrys ja dokumentaatio energia- ja tuotantoprosesseista
  • Digitaalinen muutos valmistaa yritystä tulevaisuuteen ja kestävään energiatoimintaan
  • Energiatoimintojen uudelleen miettiminen, vanhojen toimintatapojen haastaminen
 3. Mahdollistaa tulevan kaupankäynnin joustoilla
  • Joustojen tunnistamisen ja mallintamisen jälkeen yritys voi aloittaa niillä automaattisen kaupankäynnin
  • Yhteyttä kaupankäyntimarkkinoille ei tarvitse tehdä heti - sen voi tehdä, kun yritys kokee olevansa siihen valmis

Hyvin tehtynä energiajoustojen arvioinnilla ja hyödyntämisellä ei ole vaikutusta tuotantoprosesseihin. UPM Energyn kanssa toimiessa asiakas on aina kuljettajan istuimella ja määrittelee mallin liiketoiminta- ja valmistusrajoitteet. Näin varmistamme yhdessä, että liiketoimintaan ei aiheudu häiriöitä.

 

Beyond Spot lyhyesti

Beyond Spot -palvelu on innovatiivinen, teollisuusyrityksille suunnattu energiankäytön hallintapalvelu. Palvelu auttaa löytämään ratkaisut energiakustannuksen optimointiin digitalisoimalla, automatisoimalla sekä optimoimalla yrityksesi energiankäytön. Katso oheinen lyhyt video Beyond Spotista.

 
Miksi ostaa kalliilla hinnalla kun voi ostaa halvalla?

Miksi ostaa kalliilla hinnalla kun voi ostaa halvalla?

Lue artikkeli
Kysymyksiä Beyond Spotista?

Kysymyksiä Beyond Spotista?

Ole yhteydessä meihin