Käyttötapaus: Pienemmät kustannukset, suuremmat tulot kaupankäynnistä ja parempi sijoitetun pääoman tuotto

Hyvin tehty energialähteiden ja kustannusten optimointi nostavat energiayhtiön kilpailuedun uudelle tasolle verrattuna kilpailijoihin, jotka eivät tee energiaoptimointia.

 

Haaste:

 

Näkyvyyden puute käyttää energialähteitä optimaalisesti

Lämmön varmistaminen paikalliselle alueelle on tärkeä tehtävä, joten energiayhtiöillä on yleensä erilaisia tapoja tuottaa lämpöä. Usein se kattaa oman tuotannon ja erilaisten muiden energialähteiden yhdistelmän. Lämmönvaraajia voidaan käyttää lämmön varastoimiseen kysynnän ja tarjonnan vaihtelujen tasapainottamiseksi. 

Eri energialähteiden hallinta on monimutkaista ja siihen liittyy suuret taloudelliset panokset; energialähteiden epäoptimaalinen käyttö johtaa korkeisiin kustannuksiin energiayhtiölle. 

Energiayhtiöillä on useita haasteita omaisuuden optimoinnissa: 

  • Tarkkojen tarjonta- ja kysyntäennusteiden puute, mikä johtaa huonoon suunnitteluun ja huomattaviin taloudellisiin riskeihin epävakailla energiamarkkinoilla
  • Puutteellinen näkyvyys siihen, milloin on paras aika käyttää omaa tuotantoa, milloin ladata lämpöakkuja ja milloin myydä sähköä markkinoilta
  • Tuotannon suunnittelu epävakailla energiamarkkinoilla 
 

Ratkaisu:

 

Energialähteiden mallintaminen ja optimointi suotuisinta käyttöä varten

Beyond Spot -palvelumme poistaa energiaomaisuuden optimoinnin esteet. Osana kokonaisvaltaista palvelua me: 

  • Mallinnamme yrityksen energialähteet huomioiden lämmöntarpeen ja sähkön hinnan
  • Tuomme näkyvyyttä siihen, milloin on paras aika tuottaa tai myydä energiaa
  • Määrittelemme, mikä on optimaalinen tapa käyttää lämpöakkuja
  • Optimoimme energiasalkun käytön, johtaen kustannusten optimointiin 
 

Hyödyt:

 

Pienemmät kustannukset, suuremmat tulot kaupankäynnistä ja parempi sijoitetun pääoman tuotto

Energialähteiden optimointi Beyond Spotin avulla tuo yrityksellesi nopeita tuloksia. Energiayhtiöasiakkaamme hyötyvät palvelustamme monin tavoin: 

  • Kustannussäästöjä ostamalla ja tuottamalla energiaa pienin kustannuksin
  • Kasvavat tulovirrat, kun energiayhtiö käy kauppaa energiajoustoillaan
  • Parempi tuotto (ROI) investoinneille, kuten energian tuotanto- ja varastointiyksiköille 
 

Beyond Spot lyhyesti

Beyond Spot -palvelu on innovatiivinen, teollisuusyrityksille suunnattu energiankäytön hallintapalvelu. Palvelu auttaa löytämään ratkaisut energiakustannuksen optimointiin digitalisoimalla, automatisoimalla sekä optimoimalla yrityksesi energiankäytön. Katso oheinen lyhyt video Beyond Spotista.

 
Oletko kiinnostunut Beyond Spotista?

Oletko kiinnostunut Beyond Spotista?

Ota yhteyttä
Oletko kiinnostunut lukemaan aiheesta lisää?

Oletko kiinnostunut lukemaan aiheesta lisää?

Lataa oppaamme