Käyttötapaus: Parempi näkyvyys tulevaisuuteen, vähemmän taloudellisia riskejä

Tarkat energiaennusteet ovat kaukolämpöyhtiön kannalta kriittisiä sekä sujuvan että kannattavan toiminnan varmistamiseksi

 

Haaste:

 

Epätarkat ennusteet johtuen energian tarjonnan ja kysynnän monimutkaisuudesta 

Kaukolämpöyhtiöillä on tärkeä rooli alueen asukkaiden ja yritysten lämmityksen varmistamisessa. Yksi toiminnan keskeisistä haasteista on lämmöntarjonnan tarkka ennustaminen kysyntää vastaavaksi. 

Kaukolämpöyhtiön ennustushaaste johtuu useista syistä: 

  • Energian tarjonnan ja kysynnän ennusteet ovat hyvin monimutkaisia, koska ne edellyttävät historiallisten tietojen yhdistämistä eri lähteistä
  • Yhtiöllä tulee olla tarkka lämmöntarpeen ennuste, jotta se pystyy hyödyntämään tehokkaasti eri lämmöntuottajat lämmöntuotantotavat
  • Tarkka lämpöennuste ja selkeä lämmöntuottajien laitoksien käyttösuunnitelma ovat tärkeitä kaasun kysynnän ja sähköntuotannon ennusteiden kannalta 
  • Yrityksellä voi olla useita lämmöntuotantolaitoksia ja -menetelmiä. Tarkka lämpöennuste auttaa yritystä valitsemaan oikeat lämmöntuotantotavat ja tarkentamaan kaasun kysyntäennustetta.
  • Lisäksi, jos yritys tuottaa sähköä, joka on sidottu lämmöntuotantoon, saa se tarkalla ennusteella paremman sähköntuotantoennusteen 
 

Ratkaisu:

 

Ei arvailua, vaan tarkkoja ja räätälöityjä ennusteita 

  • Beyond Spot -palvelumme ratkaisee energiaennustamisen kipukohdat tarjoamalla tarkkoja reaaliaikaisia ennusteita energiatoimijoille, kuten kaukolämpöyhtiöille. Kokonaisvaltainen palvelu koostuu useista eri osa-alueista: 
  • Räätälöimme ennustemallit yrityksen tarpeisiin yhdistämällä turvallisesti eri lähteistä peräisin olevat tiedot
  • Autamme tunnistamaan ja yhdistämään tarjontaan ja kysyntään vaikuttavat tietopisteet, kuten historialliset säätiedot tai lämmöntuotantotiedot. Alustan joustavuuden ansiosta voimme lisätä ketterästi uusia tietolähteitä ennustemalleihin
  • Beyond Spot käyttää mukautuvia ja itseoppivia algoritmeja. Beyond Spot on palvelumalli, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen. 
 

Hyödyt:

 

Parempi näkyvyys tulevaisuuteen, vähemmän taloudellisia riskejä 

Paremmalla lämmöntarpeen ennakoinnilla yhtiö vähentää maakaasun hankintakustannuksiin liittyviä riskejä ja samalla parantaa sähkömarkkinoiden kaupankäynnin tarjousennustetta. Nämä pienentävät yrityksen taloudellisia riskejä merkittävästi. 

 

Beyond Spot lyhyesti

Beyond Spot -palvelu on innovatiivinen, teollisuusyrityksille suunnattu energiankäytön hallintapalvelu. Palvelu auttaa löytämään ratkaisut energiakustannuksen optimointiin digitalisoimalla, automatisoimalla sekä optimoimalla yrityksesi energiankäytön. Katso oheinen video Beyond Spotista.

 
Miten UPM Energia kirittää teollisuutta päästövähennyksiin?

Miten UPM Energia kirittää teollisuutta päästövähennyksiin?

Lue artikkeli
Haluatko kuulla lisää?

Haluatko kuulla lisää?

Ole yhteydessä meihin